A CLASE

A clase é un bo filme para traballar a convivencia.

Pódese visitar a seguinte páxina para saber algo máis sobre a película: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaslaclase.htm

Advertisements